مطالب دسته "کاربرد طراحی آزمایشات"

دسته بندی: طراحی آزمایشات

کاربرد های طراحی آزمایشات

روشهای طراحی آزمایشات در بسیاری از نظام ها کاربردی وسیع دارند. در دنیای مهندسی، طراحی آزمایشات ابزاری فوق العاده مهم برای اصلاح عملکرد فرآیندهای تولید است. همچنین کاربردی وسیع در بسط فرآیند های جدید دارد. کاربرد تکنیک های اولیه طراحی آزمایشات در توسعه فرآیند می تواند نتایج زیر را فراهم کند. ۱. نتایج فرآیند را […] ادامه مطلب