مطالب دسته "نمودار P"

دسته بندی: طراحی آزمایشات

نقش طراحی آزمایشات در ارتقاء کیفیت

از جمله مفاهیمی که بسیار در مورد آن صحبت می شود اما نظر واحدی دربین افراد وجود ندارد، مفهوم کیفیت است. برای مثال: تولید کننده ای که می گوید ما محصولات با کیفیت تولید می کنیم از نظر هر شنونده ای یک نوع تفسیر و درک می شود. بعضی از این تفاسیر اینگونه می باشند: […] ادامه مطلب