مطالب دسته "بهینه سازی بال هلیکوپتر"

دسته بندی: بخش آموزش

آموزش طراحی آزمایش به وسیله یک طرح موردی از طراحی بال هلیکوپتر(فارسی)

ما سعی می کنیم از طرح های IV تجزیه به جای طرح های III تجزیه استفاده کنیم به این علت که آنها هم اثری کمتری دارند اما هنوز هم نیاز به اجراهای آزمایشی کمتری نسبت به آزمایشات با تجزیه بالا نیازمندیم. ادامه مطلب