مطالب دسته "بهبود طعم کیک"

دسته بندی: طراحی آزمایشات

بهبود طعم و ماندگاری کیک با استفاده از روش طراحی آزمایشات

برای تولید یک کیک که هم طعم بسیار خوبی داشته باشد و هم بیشترین ماندگاری ممکن را داشته باشد و نیز طعم کیک نسبت به محیط های خشک و مرطوب حساس نباشد، می بایست ترکیب عوامل تشکیل دهنده ی آن به چه نحو باشد؟ و یا از چه موادی استفاده شود و چه موادی مصرف […] ادامه مطلب