مطالب دسته "بهبود طعم نوشیدنی"

دسته بندی: بخش آموزش

بهبود طعم یک نوشیدنی با استفاده از رگرسیون لجستیک باینری

تحلیل ها نشان می دهند که حتی عامل هایی که به نظر می رسد اندازه گیری آنها سخت می باشد از قبیل الویت های طعم، می توانند با آمار مورد ارزیابی قرار گیرند این در صورتی است که تحلیل درستی را انتخاب کنید. در این مقاله یک نگاه خاص و غیر معمولی را به طعم […] ادامه مطلب