مطالب دسته "آلفین های سبک"

بهینه سازی بازدهی آلفین های سبک از متانول
دسته بندی: نمونه کارها

بهینه سازی بازدهی آلفین های سبک از متانول

در این پروژه بهینه سازی هدف ماکزیمم نمودن تولید اولفین های سبک از متانول به وسیله یک کاتالیست خاص است. ادامه مطلب