پروژه های انجام شده توسط پراجیس

عنوان پروژه: بهینه سازی طراحی بال هواپیما
دسته موضوعی: مکانیک و هوافضا
تاریخ پروژه: 1394/11/06
توضیحات:

هدف از انجام پروژه بررسی اثر فاکتورهای هندسی و غیر هندسی در میزان انحراف پاسخ از مقدار مرجعش می باشد.

عنوان پروژه: طرح بهینه سازی به منظور بهینه سازی (بیشینه سازی) DPPH و بیشینه سازی هولدینگ تایم
دسته موضوعی: صنایع دارویی
تاریخ پروژه: 1392/10/15
توضیحات:

طرح بهینه سازی به منظور بهینه سازی سه پاسخ مربوط به ضخامت (کمینه سازی) ،تست DPPH (بیشینه سازی) و هولدینگ تایم (بیشینه سازی) است

عنوان پروژه: بهینه سازی طعم خامه و کاهش آب افتادگی آن
دسته موضوعی: صنایع غذایی
تاریخ پروژه: 1395/08/22
توضیحات:

در هر اجرای آزمایش به هم وابسته بوده و نسبتی از یکدیگر هستند لذا از طرح آمیزه ای یا mixture استفاده شد

عنوان پروژه: کمینه کردن سایز در تولید نانوکپسولهای پلیمری حاوی اجزای تشکیل دهنده مواد غذایی
دسته موضوعی: صنایع غذایی
تاریخ پروژه: 1394/05/11
توضیحات:

هدف از این پژوهش فراهم آوردن شرایطی برای تهیه نانوکپسول‌های پلی‌مری حاوی اجزای تشکیل دهنده مواد غذایی با روش امولسیون‌سازی- پخشیدگی بود

عنوان پروژه: ماکزیمم کردن قدرت آنتی اکسیدانی ، قطر عدم هاله رشد ، درصد بازداری
دسته موضوعی: صنایع دارویی
تاریخ پروژه: 1392/09/02
توضیحات:

اسانس گیاه با ۵ دوز مختلف با حلال ها ترکیب می شود (۸۰۰،۴۰۰،۲۰۰،۱۰۰،۵۰) و میزان حلال ها ۵۰ mlit ثابت است

عنوان پروژه: بهینه سازی متغیرهای رو تراشی فولاد های نرم به روش RSM
دسته موضوعی: مکانیک و هوافضا
تاریخ پروژه: 1394/10/11
توضیحات:

در پروژه مذکور میزات زبری سطح از Ra=0.418 به Ra=0.207 رسید و در واقع  ۱۰۰% بهینه سازی انجام شد.

عنوان پروژه: بهینه سازی بازدهی آلفین های سبک از متانول
دسته موضوعی: نفت و گاز
تاریخ پروژه: 1394/06/05
توضیحات:

در این پروژه بهینه سازی هدف ماکزیمم نمودن تولید اولفین های سبک از متانول به وسیله یک کاتالیست خاص است.