مطالب دسته "مفاهیم بهینه سازی"

دسته بندی: مفاهیم بهینه سازی

نحوه انجام بهینه سازی در کارخانه

در ذهن اکثر مدیران مفهوم بهینه سازی به طور پیش فرض برابر با بهینه سازی مصرف سوخت یا انرژی می باشد مانند عایق بندی ،گرمایش از کف و سایر مواردی که در خانه های مسکونی نیز بکاربرده می شود اما منظور ما از بهینه سازی بسیار گسترده تر از صرفاً عایق بندی و مواردی مشابه […] ادامه مطلب

دسته بندی: مفاهیم بهینه سازی

معرفی انواع مسائل بهینه سازی ریاضی

دسته بندی مسائل بهینه سازی ریاضی بهینه سازی خطی بهینه سازی غیرخطی بهینه سازی گسسته بهینه سازی کوادراتیک برنامه ریزی محدب برنامه ریزی درجه دوم برنامه ریزی درجه دوم با قیود درجه دو برنامه ریزی اعداد صحیح خطی برنامه ریزی دودویی خطی برنامه ریزی اعداد صحیح مخلوط خطی برنامه ریزی مخلوط خطی برنامه ریزی اعداد […] ادامه مطلب