مطالب دسته ""

دسته بندی: بخش آموزش

کاربرد طراحی آزمایشات در شیمی آلی(کاهش چشمگیر تعداد آزمایشات)

کاربرد طراحی آزمایشات در شیمی آلی(کاهش چشمگیر تعداد آزمایشات) ادامه مطلب

دسته بندی: بخش آموزش

آموزش طراحی آزمایش به وسیله یک طرح موردی از طراحی بال هلیکوپتر(فارسی)

ما سعی می کنیم از طرح های IV تجزیه به جای طرح های III تجزیه استفاده کنیم به این علت که آنها هم اثری کمتری دارند اما هنوز هم نیاز به اجراهای آزمایشی کمتری نسبت به آزمایشات با تجزیه بالا نیازمندیم. ادامه مطلب

دسته بندی: بخش آموزش

بهینه سازی احتراق موتور جت در سازمان ناسا به روش RSM

بهینه سازی احتراق موتور جت در سازمان ناسا به روش RSM ادامه مطلب