کنترل موجودی و تولید

برنامه ریزی بهینه تولید و نقطه سفارش بهینه برای خرید کالا همواره مورد علاقه تولید کنندگان بوده است و یک تولید کننده موفق متناسب با تقاضای بازار مواد اولیه خود را خریداری می کند و بدین صورت از انباشت بیش از اندازه موجودی جلوگیری کرده و هزینه خواب سرمایه را به حداقل می رساند برای مثال یک نمونه از این نوع مساله را بیان می کنیم.

شرکت چملب ( Chem Labs ) دو نوع مایع تمیز کننده خانگی A , B را با استفاده از دو ماده اولیه x , y تولید می کند. یک واحد از ماده اولیه x برابر ۸ تومان ارزش دارد و ۰.۵ واحد مایع A و ۰.۵ واحد مایع B تولید می کند. به علاوه هر یک واحد از ماده اولیه y ، برابر ۵ تومان ارزش دارد و ۰.۶ واحد مایع A و ۰.۴ واحد مایع B تولید می کند. تقاضای روزانه برای مایع A بین ۱۰ تا ۱۵ واحد و برای مایع B بین ۱۲ تا ۲۰ واحد است. ترکیب بهینه A و B  را که این شرکت باید تولید کند چقدر است؟

این یک مثال از مدل برنامه ریزی خطی بهینه سازی است و هدف کمینه کردن هزینه خرید مواد اولیه x , y و همزمان ارضا تقاضای محصولات A , B است.در نتیجه میزان بهینه برای تولید محصول A و B به ترتیب برابر با ۱۵ و ۱۲ واحد از محصول است و در نهایت هزینه خرید مواد اولیه برابر به ۱۷۱ تومان است و این میزان سرمایه گذاری بهترین حالت ممکن است.

  • اشتراک گذاری:

کارشناسان پراجیس پاسخگوی شما هستند

3003 4344 - 013
09305221191