کشاورزی

بخش کشاورزی در کشور ما پتانسیل بالایی برای بهینه سازی دارد و از آنجایی که وسعت زمین های کشاورزی در کشور زیاد است لذا می توان با انجام پروژه های بهینه سازی در فرایند های مختلف کاشت، داشت و برداشت باعث کوتاه شدن دوره پرورش و افزایش نرخ محصولات کشاورزی شد.

می توان پروژه های بهینه سازی را در بخش های آبیاری، ساخت کود ها، آفت کش ها و غیره اجرا نمود. برای مثال می توان از تکنیک های DOE در ساخت کود ها و آفت کش ها و یا از تکنیک های OR برای بهینه کردن میزان تولید محصولات کشاورزی استفاده نمود.

علاوه بر این شما می توانید متدولوژی ZQC برای اتوماسیون یا مکانیزه کردن تولید محصول استفاده نمائید. تکنیک های یاد شده سود کشاورزان را به طور چشمگیری افزایش داده و فرایند تولید را ساده تر می نمایند در نتیجه کشاورز محترم با کمترین ریسک در این صنعت پر بازده مواجه می شود.

  • اشتراک گذاری:

کارشناسان پراجیس پاسخگوی شما هستند

3003 4344 - 013
09305221191