پروژه های اشتراکی


در حال بررسی به منظور اجرا ۹۸/۱۱/۲۸

عنوان ۱ از پروژه ۱:
یافتن فرمولاسیون مربوط به محصولات خرما (محصولاتی که می توان با خرما تولید کرد را پیشنهاد دهید)
عنوان ۲ از پروژه ۱:
طراحی و ساخت خط تولید محصولات مرتبط با خرما


در حال بررسی به منظور اجرا ۹۸/۱۱/۲۸

عنوان ۱ از پروژه ۲:
فرمولاسیون مربوط به محصول ژله شکری

  • اشتراک گذاری:

کارشناسان پراجیس پاسخگوی شما هستند

3003 4344 - 013
09305221191