نفت و گاز

با افزایش قیمت نفت و تقاضای بیشتر آن هر روزه شرکت های زیادی در صنایع نفت و گاز در حال تحقیق بر روی بهبود فرآیند کنترل و تحلیل داده ها به منظور بهینه ساختن عملیاتشان و رقابت با یکدیگر می باشند. روش های بهینه سازی برای مینیمم کردن آزمایش های گران و خطاهای آزمایشی مورد استفاده قرار می گیرد و می توان در فرآیند های اکتشاف، استخراج و تصفیه نفت خام بهره های فراوانی برد.

برای مثال بیشینه ساختن آلفین های سبک بدست آمده از اتانول. می توان پارامترهای تأثیر گذار در سیستم از قبیل میزان آب، نحوه ورود آب، نوع کاتالیست و سرعت WHSE، شکل راکتور، میزان دما و بسیاری از پارامترهایی که در سیستم تأثیر گذار هستند را شناسایی و سطوح بهبنه آنها را تعیین نمود. در صنایع نفت و گاز عوامل بی نظمی زیادی وجود دارد و پیدا کردن نقطه بهینه برای عوامل قابل کنترل کار آسانی نیست. بیشتر مواقع نوع داده هایی که ما در صنایع نفت و گاز مورد بررسی قرار می دهیم مخصوصاً زمانی که پروژه مرتبط با ناحیه عملیاتی باشد، شامل یک سری داده های پیوسته، هم برای متغیر های ورودی و هم برای متغیر های خروجی است. اگر هیچ توصیفی از داده ها وجود نداشته باشد ابزاری که ما استفاده می کنیم رگرسیون و یا ترکیبی از روشهای رگرسیون مانند رگرسیون پله ای است.

  • اشتراک گذاری:

کارشناسان پراجیس پاسخگوی شما هستند

3003 4344 - 013
09305221191