نانو تکنولوژی

کاربرد روش های بهینه سازی در ساخت نانو مواد نیز بسیار زیاد است و از آنجایی که ساختن مواد نانو با توجه به سایز بسیار کوچکشان یک فرایند پیچیده بوده و با چشم غیر مسلح قابل رویت نمی باشد لذا می بایست از میکروسکوپ های  STM و AFM استفاده نمود که هزینه عکسبرداری آنها بالا می باشد به همین منظور برای ساخت این گونه مواد تعدد آزمایشات انجام شده (تعداد نمونه ها) نباید زیاد باشد.

برای حل چنین مشکلی می توانیم از روش طراحی آزمایشات که یک روش بهینه سازی است استفاده کنیم.در این روش علاوه بر کاهش تعداد آزمایشات انجام شده می توان رفتار فرایند را مدلسازی کرده و توسط نرم افزارهای مربوطه بهترین روش تولید را انتخاب نمود و همچنین می توان عوامل موثر در ساخت محصول مورد نظر را به صورت معنادار پیدا کرده و هزینه تولید و زمان آنرا به طور قابل ملاحظه ایی کاهش داد.

  • اشتراک گذاری:

کارشناسان پراجیس پاسخگوی شما هستند

3003 4344 - 013
09305221191