مواد و معدن

تکنیک های بهینه سازی جزء جدانشدنی مهندسی مواد و معدن می باشد. پروژه های متعددی را می توان مثال زد که با استفاده از این تکنیک ها انجام شده است. به عنوان مثال دما و نوع مواد به کار رفته در یک باتری در ساخت آن مؤثر می باشد. اینکه آیا این دو عامل تأثیر گذار در ساخت باتری با یکدیگر در تعامل هستند یا خیر و اینکه هر کدام تا چه میزان در طول عمر مفید باتری مؤثر می باشند و یا تأثیر هر کدام از عوامل روی پاسخ خطی یا غیر خطی است. آیا طول عمر مفید باتری تنها به وسیله این دو عامل توجیه پذیر است و یا اینکه عامل دیگری نیز روی طول عمر باتری تأثیر گذار است؛ همگی سوالاتی هستند که تنها با کمک طراحی آزمایشات می توان به آنها پاسخ دقیق داد.

روش های بهینه سازی در مهندسی معدن نیز دارای کاربردهای فراوانی است. مانند تعیین شرایط عملیاتی بهینه در فلوتاسیون سنگ معدن مس. از آنجایی که عوامل بی نظمی در تعیین شرایط عملیاتی بهینه تأثیر بسیاری می گذارند می توان با استفاده از طراحی آزمایشات این عوامل بی نظمی را به حداقل رساند. در این صنایع بیشتر از روش های سطح پاسخ RSM و طرح های ترکیبی Mixture برای طراحی آزمایش و دستیابی به پاسخ استفاده می شود.

  • اشتراک گذاری:

کارشناسان پراجیس پاسخگوی شما هستند

3003 4344 - 013
09305221191