مراحل اجرای یک پروژه بهینه سازی

• بررسی سیستم فعلی
بعد از عقد قرارداد همکاری ، سیستم فعلی به همراه مستندات موجود در سازمان شما مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت نیاز تحقیقات کاملی پیرامون مسئله صورت گرفته و « تحلیل اطلاعات » انجام می شود.
در این مرحله که اولین بخش از فرآیند بهینه سازی سیستم می باشد کل سیستم به عنوان یک موجودیت کل و به صورت یکپارچه مورد بررسی دقیق کارشناسان ما قرار می گیرد (البته ممکن است با توجه به نظر شما بخش هایی مانند بخش مالی مورد بررسی قرار نگیرند ) ، بعد از تحقیقات کامل و مشاهده نمودار ها و مستندات موجود در سازمانتان (شرکت / فروشگاه / ارگان / انجمن) در صورت لزوم این مستندات ویرایش شده و یا مستندات جدیدی اضافه خواهند شد که در واقع همان داده های اولیه ی بدست آمده از سیستم مورد مطالعه می باشند.
با توجه به نوع پروژه « بهینه سازی » از ابزارهای متناسب با موضوع در این بخش استفاده می گردد.

• ارائه راهکارها بهبود سیستم
بعد از بررسی سیستم فعلی ، جلسه ای با شما برگزار می شود و در آن موارد درخواستی شما و زمانبندی بهبود فرآیند مشخص شده و به صورت یک گزارش کامل به شما ارائه می گردد.
در این مرحله از تکنیک ها ی بهینه سازی همانند : تحقیق در عملیات ، شبیه سازی سیستم جهت رفع گلوگاهها و نقاط ضعف ، مهندسی مجدد ،۵s ، طراحی آزمایشات DOE و نمودارهای کنترل فرآیند ، ایشی کاوا ، پارتو ، تجزیه و تحلیل حساسیت ،نمودارهای OPC، قابلیت فرآیند و سایر موارد بهینه سازی استفاده می شود تا اطمینان از عملکرد صحیح فرآیند کاری شما به حداکثر میزان ممکن برسد.
در بخش های تولیدی از سایر تکنیک های بهینه سازی مانند تجزیه و تحلیل واریانس و تحلیل های رگرسیونی و نمودارهای اسکاتر برای پی بردن به روابط بین علت و معلول نیز استفاده می شود.

• اجرای عملیات بهینه سازی
با توجه به نوع پروژه بهینه سازی، از ابزارهای مختلف بهینه سازی برای بهبود سیستم استفاده می شود.
بعد از مشخص شدن راهکارهای عملی برای بهینه سازی سیستم ، با هماهنگی مدیر ارشد سازمان ، بستر لازم برای انجام اصلاحات و تغییرات سیستم (از طریق جلسات توجیهی و ایجاد تعامل با پرسنل سازمان ) محیا می شود و بعد از آماده سازی فضای سازمان جهت پذیرش موارد بهینه سازی ، اجرای آن طبق دستوراالعمل های از قبل تعیین شده انجام خواهد شد و در مدت زمان کوتاهی اثرات مفید آن را در سازمان خود مشاهده خواهید کرد.

• گزارش نتایج
گزارش کاملی از نتایج بدست آمده از اجرای « عملیات بهینه سازی » به شما ارائه می شود که در آن میزان سودآوری و ارتقاء سیستم تشریح شده است.
در این مرحله گزارشات ارائه شده شامل مواردی می باشند که شما می توانید سازمان خود را با زمان قبل از بهینه سازی ، از ابعاد مختلفی مانند مباحث اقتصادی ( معیارهای اقتصاد مهندسی ) ، مباحث کیفیتی ( کیفیت عملکرد محصول) ، کمیت ، ارگونومی ، بهره وری پرسنل ، جریان های کاری ، ظرفیت تولید یا ارائه بهتر خدمات از طریق حداکثر شدن رضایت مشتریان مقایسه نمایید.
در واقع در این مرحله کل فرآیند پروژه بهینه سازی به اتمام می رسد و شما در مرحله قبل، لذت بهینه سازی را چشیده اید و از دیدن نتایج آن در مستندات ارائه شده اطمینان حاصل می کنید.

  • اشتراک گذاری:

کارشناسان پراجیس پاسخگوی شما هستند

3003 4344 - 013
09305221191