عارضه یابی سازمانی

عارضه یابی سازمانی یک ابزار مدیریتی قوی در جهت بهبود وضعیت کسب و کار است. فرد با تجربه در امور عارضه یابی دید سیستماتیک نسبت به توسعه کسب و کار دارد و با درنظر گرفتن احتمالات ممکن از پیشامدهایی که در اثر تغییر رخ خواهند داد سیستم را بهبود بخشیده و اثرات ناشی از پیامدهدی تغییرات را به حداقل ممکن می رساند و در واقع بهبود کسب و کار شما را به سطوح بالاتری ارتقاء خواهد داد.

هر سازمانی (شرکت ، ارگان ، فروشگاه ) به منظور توسعه فعالیت های خود در وهله اول نیازمند عارضه یابی است و از آنجایی که هر سازمان مشابه با بدن انسان می باشد برای بررسی و کشف مشکلات یک سازمان نیازمند انجام یکسری آزمایشات هستیم که از طریق تکمیل پرسشنامه ، مصاحبه و درج مشاهدات توسط فرد عارضه یاب انجام می شود.

همانطور که گفته شد بررسی یک سازمان مانند بدن انسان است و همانگونه که انسان موجودی زنده است سازمان نیز یک موجود پویا بوده و مرتبا در حال تغییر می باشد که این تغییرات به علت های گوناگونی ممکن است رخ دهد از جمله تغییرات در سطوح سیاسی یا اقتصادی یک کشور، تغییرات پرسنل (منابع انسانی) ، تغییرات رفتار مشتریان (تغییر فرهنگ جامعه ) ،تغییرات آب و هوایی ای که محیط کسب و کار در آن واقع شده است ، تغییرات در تجهیزات (منابع غیر انسانی) ، تغییرات رقبا ( ورود رقبای جدید یا خروج آنها) و تغییرات در تکنولوژی که همگی تاثیرات متفاوتی را بر سازمان خواهند گذاشت.

 

در عارضه یابی یک کسب و کار انجام مراحل ذیل الزامی است :

 
بررسی ساختار و فرایندهای کسب و کار

مستند کردن استراتژی های مدیریت ارشد سازمان مورد مطالعه

جمع آوری داده های اولیه از کسب و کار ( پرسشنامه ، مصاحبه ، مشاهده)

مستند کردن اطلاعات و پالایش آنها

تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده

تعیین نقاط ضعف و قدرت کسب و کار

ترسیم نموداری ، تدوین و ارائه گزارشات مربوط به سیستم فعلی

ارائه راهکارهای بهبود سیستم

 

 

  • اشتراک گذاری:

کارشناسان پراجیس پاسخگوی شما هستند

3003 4344 - 013
09305221191