صنایع دارویی

صنعت دارو سازی به دلیل ارتباط مستقیمی که با سلامتی افراد جامعه دارد از صنایع حساس محسوب می شود.  از این رو آزمایشاتی در فازهای مختلف در ساخت دارو  صورت می گیرد. طراحی آزمایشات یک ابزار سودمند برای تعیین عوامل مشخصی است که روی محصول تاثیر می گذارند. تکنیک بهینه سازی ” طراحی آزمایشات ” به کمپانی های دارویی پیشتاز در دنیا کمک کرده است تا محصولات خود را با کیفیت بالایی توسعه داده و کارایی فرآیند شان را افزایش دهند. این کمپانی ها سود آوری خود را درکمینه (مینیمم)کردن زمان عرضه محصولات جدیدشان به بازار قرار داده اند.

این تکنیک می تواند زمان توسعه را برای شما به دو _ سوم کاهش دهد. برای مثال در یک پروژه دارویی یک شربت دارویی خاص خیلی زود حالت یکنواختی خود را از دست می داد و این مسأله روی عملکرد آن تاثیر می گذاشت که باعث انقضای سریع دارو می شد.  دانشمندان توسط تکنیک بهینه سازی طرح آزمایشات سرانجام توانستند Excipients هایی را انتخاب کنند که این نقص را به مینیمم برساند. با مطالعه چهار Excipients مختلف و با استفاده از طرح D-Optimal این مشکل را برطرف نموده و تاریخ انقضای دارو را که هدف اصلی پروژه بود به دو سال افزایش دادند.

مزیت استفاده از DoE در توسعه فرمولاسیون برای شرکت های دارویی اینست که به شما اجازه می دهد همه عوامل بالقوه را به صورت همزمان، سریع و سیستماتیک مورد ارزیابی قرار دهید. توسط DoE می توان اثر هر عامل در فرمول را روی هر پاسخی (و احتمال تعامل اثرات بین دو عامل) و تعیین عوامل بحرانی را بر اساس تحلیل آماری ارزیابی کرد. به محض اینکه عوامل بحرانی مشخص شدند، فرمول بهینه می تواند توسط استفاده درست از DoE برای بهینه سازی سطوح همه عوامل بحرانی تعریف شود. همچنین فرآیند ساخت نیز می تواند به همین روش بهینه و توسعه داده شود.

فرمولاسیون و بررسی خصوصیات فیزیک وشیمیایی کرم زیتون با استفاده از روش سطح پاسخ

زیتون از قدیمی‌ترین منابع روغنی بوده و خواص و ارزش‌های غذایی و درمانی زیتون و اهمیت مصرف آن در تامین سلامتی انسان، بر کسی پوشیده نیست. کرم زیتون فرآورده‌ای است که از نرم کردن زیتون بدون هسته و حرارت داده شده، مخلوط و یکنواخت کردن آن با شیرین کننده، پایدارکننده و امولسیفایر به دست می‌آید. در این تحقیق اثر ترکیبات نشاسته، پکتین و شکر با درصد‌های ۰، ۱۰ و ۲۰ درصد در فرمولاسیون کرم زیتون بررسی شده است. با استفاده از روش سطح پاسخ و طرح مرکب مرکزی تعداد ۲۰ تیمار مشخص گردید. پس از تهیه نمونه‌ها و نگهداری آنها در دمای ۴ درجه سیلسیوس به مدت ۱۵ روز، آزمون های فیزیکوشیمیایی شامل روغن جدا شده، pH، رطوبت، درصد روغن، عدد ‌اسیدی و عدد پراکسید انجام شد. پس از تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار دیزاین اکسپرت، بهینه سازی انجام شده و بهترین نمونه مشخص و تولید گردید. سپس نمونه‌های بهینه به مدت ۳۰ روز در دمای۴ درجه سیلسیوس نگهداری شدند. آزمون‌های فیزیکیوشیمیایی شامل اندازه‌گیری درصد روغن، عدد اسیدی و عدد پراکسید انجام پذیرفت. بررسی نتایج حاصله، نشان داد که اسیدیته و عدد پراکسید در نمونه‌های بهینه کاهش یافته است با توجه به نتایج به دست آمده می‌توان هر دو نمونه بهینه با فرمولاسیون ۷۲/۷۲ درصد زیتون، ۶۸/۱۶ درصد شکر، ۱۴/۸ درصد نشاسته، ۴۶/۰ درصد پکتین، ۱ درصد لستین و ۱ درصد نمک، و ۸۸/۷۸ درصد زیتون، ۵۹/۱۵ درصد شکر، ۶۶/۲ درصد نشاسته، ۸۷/۰ درصد پکتین، ۱ درصد لستین و ۱ درصد نمک را به عنوان فرمولاسیون کرم زیتون معرفی کرد.
نتایج
بررسی نتایج آزمایشات شیمیایی کرم زیتون، نشان میدهند که اسیدیته و عدد پراکسید در نمونه های بهینه کاهش یافته است.درصد مطلوبیت ارزیابی حسی نمونه های بهینه کرم زیتون برای نمونه اول، ۶۵ درصد و برای نمونه دوم، ۶۴ درصد ارزیابی شد. با توجه به نتایج به دست آمده میتوان نتیجه گرفت که هر دو نمونه بهینه با فرمولاسیون ۷۲/۷۲ درصد زیتون، ۶۸/۱۶ درصد شکر، ۱۴/۸ درصد نشاسته، ۴۶/۰ درصد پکتین، ۱ درصد لستین و ۱ درصد نمک، مربوط به نمونه اول، و ۸۸/۷۸ درصد زیتون، ۵۹/۱۵ درصد شکر، ۶۶/۲ درصد نشاسته، ۸۷/۰ درصد پکتین، ۱ درصد لستین و ۱ درصد نمکمربوط به نمونه دوم را میتوان به عنوان فرمولاسیون کرم زیتون معرفی کرد.

  • اشتراک گذاری:

کارشناسان پراجیس پاسخگوی شما هستند

3003 4344 - 013
09305221191