عنوان پروژه: بهینه سازی بازدهی آلفین های سبک از متانول
دسته موضوعی: نفت و گاز
کارفرما: خانم مهندس فخری
تاریخ پروژه: 1394/06/05

 

در این پروژه بهینه سازی هدف ماکزیمم نمودن تولید اولفین های سبک از متانول به وسیله یک کاتالیست خاص است. در راکتور مربوطه اولفین های سبک و سنگین تولید می شوند و دو ماده اتیلن و پروپیلن تولید شده هر دو از نوع اولفین های سبک هستند.

فاکتور های تاثیر گذار بر روی این فرایند شامل : دما ، نسبت آب به متانول و سرعت فضاییه هستند.هدف از انجام این بهینه سازی علاوه بر ماکزیمم کردن تولید اولفین های سبک، ماکزیمم کردن میزان تبدیل متانول به اولفین هاست.

  • اشتراک گذاری: