اتوماسیون تولید در کارخانه

در این نوع بهینه سازی از تکنیک های ZQC , DOE و ترکیبی از سیستم های پوکا یوکا و سنسور های اندازه گیری برای بهینه سازی تولید استفاده می شود علاوه بر آن اهداف مختلفی از جمله به حداقل رساندن ضایعات و افزایش نرخ تولید و توسعه آینده در نظر گرفته خواهد شد.خلاقیت طراحی روش تولید در این نوع از مسائل بهینه سازی بسیار حائز اهمیت است و در صورت لزوم از تیم های چند-تخصصی برای این بخش استفاده می شود.

  • اشتراک گذاری:

کارشناسان پراجیس پاسخگوی شما هستند

3003 4344 - 013
09305221191