هدف این پروژه ایجاد یک هلیکوپتر با بال بهتر است.برای انجام یک طراحی آزمایش به یک باتل هلیکوپتر نیاز داریم تا خروجی مطلوب خود را تعیین نماییم که متغیر پاسخ ما می باشد. ما نمی توانیم بگوییم که یک هلیکوپتر با کیفیت عالی می خواهیم زیرا کیفیت باید به وضوح مشخص شود.بنابراین یک دستگاه هلیکوپتر خوب آن است که زمان بیشتری را در هوا بماند در نتیجه متغیر پاسخ « زمان پرواز » می باشد که از…

نام مقاله آموزش طراحی آزمایش به وسیله یک طرح موردی از طراحی بال هلیکوپتر(فارسی)
تعداد صفحات ۲۵
کلید واژه ها طراحی بهینه هلیکوپتر، بهینه سازی عاملی کسری ، متدولوژی سطح پاسخ
فرمت فایل PDF
قیمت ۳۰۰۰۰ تومان
۳۰۰,۰۰۰ ریال – خرید