این مقاله کاربرد علم طراحی آزمایشات را در شیمی آلی با ذکر مثالهای متنوع نشان می دهد و بیان می کند چگونه به طور همزمان پارمترهایی نظیر تغییرات دما ، غلظت و نوع کاتالیست را مورد بررسی قرار دهیم به گونه ای که تعداد آزمایشات کاهش یابد و درعین حال به نتایج بهتری دست یابیم و در نهایت یک معادله ( فرمول ) ساخت را در اختیار شما قرار می دهد که می توانید در نمودار های سه بعدی پاسخ رفتار فرمول را مشاهده نمایید.

نام مقاله کاربرد طراحی آزمایشات در شیمی آلی(کاهش چشمگیر تعداد آزمایشات)
تعداد صفحات ۶۲
زبان مقاله انگلیسی
کلید واژه ها طراحی آزمایشات در مهندسی شیمی، شیمی آلی با DOE
فرمت فایل PDF
قیمت ۲۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ ریال – خرید