اتوماسیون پرورش

پرورش گیاهان و جانوران دارای پارامترهای بسیار زیادی است که پرورش دهندگان مختلف با توجه به تجربیات قبلی آن را به صورت سنتی انجام می دهند. ما با بررسی عوامل مختلف پرورش تمامی احتمالات ممکن در طراحی و پارامترهای تاثیر گذار بر روی فرایند پرورش را شناسایی کرده و با مد نظر قرار دادن ملاحظات اقتصادی پروژه ، در مدت زمان یک الی دو ماه سطوح بهینه عوامل را در اختیار شما قرار می دهیم به علاوه با بکار گیری تکنیک های OR و ZQC به شما در مکانیزه کردن فرایند پرورش یاری می رسانیم.

  • اشتراک گذاری:

اگر سوالی دارید، با ما تماس بگیرید

کارشناسان پراجیس پاسخگوی شما هستند

3003 4444 - 013